ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد مقاله زیر در ارتباط با انواع خطاها در ارزیابی عملکرد توضیحاتی را ارائه میدهد. ۱ – خطای سختگیری، محافظه کاری و تساهل یا تسامح: در امتیازدهی به کارکنان امتیازات خیلی بالا، خیلی پایین یا گرایش به وسط بدهیم. ۲ – خطای هاله‌ای یک خصوصیت در کارکنان، ادراک فرد …