چهره برجسته

در شغل خود تبدیل به یک چهره برجسته شوید متن زیر مطالبی را در مورد در شغل خود تبدیل به یک چهره برجسته شوید را ارائه می نماید:   به نظرتون چقدر طول مي كشه كه يكي بتونه در شغلش آدم برجسته اي بشه؟ كاردرست ها چه كارى مى كنن …