افراد سمی که باید از آنها دوری کنید

افراد سمی که باید از آنها دوری کنید افراد سمی که باید از آنها دوری کنید را در متن زیر دنبال کنید: آدم‌های سمّی چه نشانه‌های دارند؟ از کجا بدانید که با یک فرد سمّی معاشرت می‌کنید؟ و اگر اینطور است، بایدها و نبایدها در این خصوص کدامند؟ سروکار داشتن …

قلعه خودت را بساز

قلعه خودت را بساز قلعه خودت را بساز برای پی بردن به این مساله متن زیر را دنبال فرمایید: سه سناریو: کدامیک بیشتر آزارت می دهد؟ ۱- حقوق دوستانت افزایش پیدا کند و حقوق تو ثابت بماند. ۲- حقوق تو و دوستانت ثابت بماند. ۳- میانگین حقوق دوستانت کاهش بیابد، …

رفتارها در افراد با اعتماد

رفتارها در افراد با اعتماد رفتارها در افراد با اعتماد را در متن زیر دنبال بفرمایید: برای داشتن اعتماد به خود واقعی (خدای درون) خود باید سخت تلاش کرد. بدون شک نمی توانید تنها با خریدن وسایل جدید توقع داشته باشید اعتماد به خود(خدا) را در طول تمام فراز و …