فازهاي برنامه ريزي توليد

فازهاي برنامه ريزي توليد

در اين بهش اطلاعاتي در رابطه با فازهاي برنامه ريزي توليد ارائه شده است:
برنامه ریزی تولید دارای فازهای زیر می باشد:
1 .توسعه محصول
2 .مطالعه بازار
3 .تحقیق بازار
4 .معرفی محصول
5 .مدیریت طول عمر محصول
توسعه محصول
توسعه محصول اولین مرحله در برنامه ریزی است. مدیران فروش معموال ایده هایی برای محصول
جدید در نظر میگیرند تا نیاز مشتریان را بر طرف کند. مانند فروشگاه لپ تاپی که تصمیم میگیرد
تعمیرات لپتاپ را هم برای بر طرف کردن نیاز مشتریانش و افزایش سود خود، به خدمات فروشگاه
اضافه کند. پس از ایجاد ایده محصول جدید، برنامه ریزی برای طراحی و نحوه تولید آن آغاز می شود.

مطالعه بازار

شرکتها مطالعه بازار را برای بررسی اینکه چه مقدار از سهم بازار را میتوانند به محصول خود اختصاص دهند انجام می دهند. آنالیز SWOT برای این منظور روش معروف است که باعث می شود نقاط قوت و ضعف تجارت را در حضور فرصت ها و تهدیدها تحلیل نمایند.
تحقیق بازار
یک شرکت یا کارخانه که می خواهد محصول یا خدمات جدیدی را روانه بازار کند باید تحقیقات کمی و کیفی را برای آنها انجام دهد. برای این موضوع نیاز است تا گروهی زمان خود را صرف تحقیق بازار کنند تا نیازها و خواسته های مشتریان را از محصول متوجه شوند. اینگونه پیش از تولید محصول توانسته اند مجموعه خصوصیاتی را که باید محصول/خدمات داشته باشند تا مورد قبول مشتریان باشند را بدست آورند.

معرفی محصول

عرفی محصول فاز بعدی برنامه ریزی تولید است و در واقع نقطه ای است که شرکت تصمیم به فروش محصول جدید، با ناحیه جغرافیایی محدودی می گیرد. در این مدت زمان، شرکت محصوالت خود را در یک یا دو شهر توزیع می کند و شروع به تبلیغات بر روی آن می کند. در صورتیکه نتایج قابل قبولی را از تبلیغات و فروش محصوالت دریافت کند، توزیع گسترده خود را آغاز می کند.
مدیریت طول عمر محصول
نیز از مواردی است که نیاز به مدیریت دارد. این مرحله شامل معرفی، رشد، بلوغ و افت محصول است. فروش معموال در مرحله رشد، شدت میگیرد و تعداد رقبا نیز اندک است. نقطه ضعف بسیاری از شرکت ها در این جا است که موفقیت آنها زمانی ادامه خواهد داشت؛ یعنی توسعه محصول خود پیش از اینکه رقبا محصولی جدیدتر را ارائه دهند.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

ذینفعان سازمان

ذینفعان سازمان

متن زیر توضیحاتی را در مورد ذینفعان سازمان ارائه می دهد:

اهمیت و چگونگی شناسایی ذینفعان سازمان:

طبق تعریف «نفع»، هر چیز قابل لمس یا غیرقابل لمس، مادی یا غیرمادی است که یک فرد یا یک گروه آن را بر اساس ارزش فعالیت‌های یک فرد یا یک گروه دیگر به دست می‌آورد.بر این اساس “ذی‌نفعان” هر کسب و کار عبارت‌اند: «از افراد یا گروه‌هایی که برای دستیابی به اهداف خود به سازمان نیازمند هستند و یا از دیدگاه مقابل، سازمان برای دستیابی به اهداف خود به آن‌ها نیازمند است.

هر گروهی که بر فعالیت‌های سازمان اثر بگذارد یا از آن اثر بپذیرد، ذی‌نفع سازمان محسوب می‌شود. البته نمی‌توان این دو حالت را از یکدیگر تفکیک کرد. زیرا موجودیتی که اثر بپذیرد طبعا برای کنترل تبعات آن، از خود واکنش نشان می‌دهد. اما ممکن است این واکنش به دلیل قدرت یا مشروعیت اندک اثر پذیرنده، چندان به چشم نیاید.بنابراین می‌توان گفت ذی‌نفعان واجد قابلیت‌هائی هستند که می‌تواند به عنوان یک مطلوبیت و یا یک محدودیت بر محصولات یا خدمات و یا سیاست‌های سازمانی و استانداردهای عملیاتی تأثیرگذار یا از آن‌ها تأثیرپذیر باشند. منشأ این رابطه تأثیر و تأثر، وجود منافعی برای ذی‌نفعان است.

همان‌طور که در توضیح مفهوم “نفع” گفته شد این منافع می‌توانند از جنس منافع مالی و پولی، منافع نوع دوستانه و زیست‌محیطی و اخلاقی، منافع عمومی و امنیتی و قانونی و یا منافع علمی و تحقیقاتی باشند. همچنین می‌توانند ناشی از وابستگی اطلاعاتی میان ذی‌نفع و سازمان باشند. دامنه و گستردگی تعریف ذی‌نفعان به پیچیدگی محیط بیرونی، میزان انعطاف‌پذیری سازمان، گستردگی حوزه فعالیت سازمان و میزان سازمان‌یافتگی ذی‌نفعان بستگی دارد.

نکته‌ی کلیدی

نکته‌ی کلیدی این‌جا است که هر کسب و کاری، اعم از بزرگ، متوسط و کوچک، دارای ذی‌نفعانی است که در آن کسب و کار دارای منافعی هستند. در واقع هر کسب و کار در طول چرخه‌ی عمر خود با ذی‌نفعان متعددی در ارتباط است؛ به برخی از ذی‌نفعان در قالب یک مراوده‌ی مالی یا کاری منفعت یا سودی را می‌رساند و از برخی دیگر، نیز خدمات یا منافعی را دریافت می‌کند.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

كليات و مفاهيم مديريت توليد و عمليات

كليات و مفاهيم مديريت توليد و عمليات

بخش اول:

1 – سير تحولي سيستم هاي توليدي
1-1سيستم هاي توليد دستي:

در ابتدا توليد محصولات صنعتي به شكل دستي و در كارگاه هاي مستقل انجام مي گرفت و از آنجايي كه استاندارد خاصي بر قطعات و
محصولات وجود نداشت هر كارگاه محصولي منحصر به فرد توليد مي كرد.

1-2 سيستم هاي توليد انبوه:

مبتكر اين سيستم ها هنري فورد بوده است. در اين نوع سيستم توليد كه در واقع مثالي از سيستم هاي پيوسته است محصول در حجم بالا توليد مي شود و استانداردهاي شخص براي قطعات محصول وضع مي گردد. استقرار ايستگاه ها طبق توالي عمليات است كه بايد بر روي محصول انجام مي شود.

نكته1: فورد با تغيير روش هاي توليد و ارائه ي روش هاي نوين تقريباً تمامي معايب توليد دستي را از بين برد.
اين معايب عبارتند از:
1- بالا بودن قيمت محصولات كه حتي با افزايش ميزان توليد، قيمت محصولات كاهش نمي يابد.
2- همسان و همشكل نبودن محصولات

3- فقدان سيستم كنترل كيفيت
4- عدم وجود سرمايه ي كافي در كارگاه هاي مستقل و كوچك جهت پژوهش و تحقيق

1-3 سيستم هاي توليد بهنگام و توليد ناب:

مديريت بدون ضايعات يا توليد ناب مرحله جديدي از توليد است كه مزاياي توليد انبوه و توليد دستي را با يكديگر
تركيب مي كند.

نكته2: اساس اين روش را سيستم هايي از كارگران چندمهارتي و ماشين هاي اتوماتيك و انعطاف پذير تشكيل مي دهد.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

توليد و ارايه خدمات در استاندارد ISO9001

توليد و ارايه خدمات در استاندارد ISO9001

در این متن اطلاعاتی در رابطه با توليد و ارايه خدمات در استاندارد ISO9001 ارائه شده است:

سازمان بايد توليد و ارايه خدمات را تحت شرايط كنترل شده طرح ريزي نموده و به انجام رساند. برحسب كاربرد، شرايط كنترل شده شامل موارد زير مي گردند:
الف) در دسترس بودن اطلاعاتي كه ويژگي هاي محصول را توصيف مي نمايد،
ب) در دسترس بودن دستورالعمل هاي كاري، برحسب نياز،
پ) استفاده از تجهيزات مناسب،
ت) در دسترس بودن و استفاده از تجهيزات پايش و اندازه گيري،
ث) انجام پايش و اندازه گيري و
ج) انجام فعاليت هاي ترخيص، تحويل و پس از تحويل.

کنترل تولید و ارائه خدمت

در ابتدای این بند مشخصه فنی بیان می دارد که سازمان باید تولید و ارائه خدمت را طرح ریزی کرده و در شرایط تحت کنترل به اجرا درآورد.
این الزام شامل دو قسمت می باشد:
الف) طرح ریزی تولید و ارائه خدمت
ب) انجام تولید و فرآهم نمودن خدمت تحت شرایط کنترل شده

این بند از دیدگاه ISO 9001 چنین است که سازمان ها باید مراحل تولید محصول(فرآیندهای عملیاتی) را مشخص نمایند.
این مراحل را می توان به وسیله نمودار فرآیند عملیاتی (OPC) و یا در قالب نمودار جریان فرآیند نشان داد.
سپس باید ورودی، خروجی و کلیه منابع مورد نیاز مانند منابع انسانی، تجهیزات تولیدی و اندازه گیری، دستورالعمل های کاری و سوابق مورد نیاز را برای هر مرحله از عملیات مشخص نمود.
جهت طرح ریزی فرآیندهای تولید سازمان می تواند از نمودار لاک پشتی کمک بگیرد. این نمودار یک فرآیند ساخت کلی را نشان می دهد و سازمان می تواند از آن برای تک تک فرآیندهای تولید خود استفاده نماید.

برای مشاور ایزو و مشاور همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو