نه شنیدن از مافوق

واکنش در برابر انتقاد‌ها و نه شنیدن از مافوق واکنش در برابر انتقاد‌ها و نه شنیدن از مافوق را در متن زیر دنبال بفرمایید: یکی از مدیران ارشد شرکت اپل که اوایل حضورم در شرکت با او همکار بودم به من یاد داد که چگونه می‌توان به کارکنان تازه‌وارد، نحوه …