مشاوره تهیه طرح توجیهی

طرح توجیهی کسب و کار چیست؟ طرح توجیهی کسب و کار یک سند کارآفرینی است که برای توجیه اقتصادی و مالی یک ایده کسب و کار یا یک پروژه تهیه می‌شود. این طرح شامل توصیف جامعی از ایده کسب و کار، بازار هدف، ساختار سازمانی، پیش بینی های مالی و …