تقویت قدرت باور

راههایی برای تقویت قدرت باور راههایی برای تقویت قدرت باور را در متن زیر مطالعه بفرمایید: ۱- فقط به موفقیت فکر کنید نه به شکست. ♦ همیشه بگوئید من برنده خواهم شد. ♦ هنگام رقابت با دیگران به خود بگوئید: ” من از بهترین ها هستم. ” ♦ فکر کردن …