شما چگونه تصمیم می گیرید

شما چگونه تصمیم می گیرید ◊یکی از مهارتهای مهم و اساسی مدیران مهارت تصمیم گیری است به طوری که تصمیم غلط در مدیریت بهتر از بلاتکلیفی و نگرفتن تصمیم است،سرجیوزیمن نویسنده کتاب ارزشمند پایان عصر بازاریابی سنتی پنج سطح برای تصمیم گیری قائل است. مشاوره EFQM با آریان گستر 1) سطح …