بایدها و نبایدهای مدیران تازه‌کار

بایدها و نبایدهای مدیران تازه‌کار     قسمت دوم مدیریت کردن برای اغلب مدیران تازه‌کاری که تجربه زیادی ندارند، فرآیندی مملو از آزمون و خطاست،افراد پس از گذشت چند سال از دوران مدیریتشان، می‌آموزند چه کارهایی را باید انجام دهند و از چه کارهایی باید خودداری کنند. در ادامه به …