تفاوت کوچینگ و منتورینگ؟

تفاوت کوچینگ و منتورینگ؟ تفاوت کوچینگ و منتورینگ؟با ما همراه بمانید: ♦منتورینگ یا استاد – شاگردی به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن فردی کم‌تجربه‌تر در کنار فردی باتجربه‌تر (منتور) قرار می‌گیرد تا مهارت‌های خود را در یک زمینه ی خاص افزایش دهد. کوچینگ یا مربیگری ♦کوچینگ یا مربیگری در …