تغییر در عادات رفتاری

اعتیاد مثبت،تغییر در عادات رفتاری ویلیام گلاسر، بحث خود را اینگونه شروع می‌کند که : ♦ «قسمت عمده‌ای از نوشته‌ها، تحقیقات و افکار و بحث‌های ما، در خصوص جنبه‌های منفی اعتیاد بوده است»،او معتقد است که درد و رنج و غمگین بودن، یک احساس است. احساسی که به من و …