یک سازمان چابک خلق کنیم؟

چگونه یک سازمان چابک خلق کنیم؟ چگونه یک سازمان چابک خلق کنیم؟متن زیر را دنبال بفرمایید:      قسمت اول اگرچه فرایند تحول سازمان برای نیل به چابکی سازمانی(organizational agility) در دوران ابتدایی خود به سر می‌برد؛ اما همین وضعیت ابتدایی نیز منجر به تغییرات مثبتی در گستره صنایع مختلف …