تغییرات ورژن جدید استاندارد ISO 9001

تغییرات ورژن جدید استاندارد ISO 9001   مهمترین تغییرات شامل موارد زیر است : 1)ابتدا باید عرض کنیم تغییرات ورژن جدید باعث شده اثربخشی این سیستم افزایش پیدا کند: 2)ساختار استاندارد قبلی 8 بند بود ولیکن استاندارد ورژن جدید 10 بند می باشد 3)سمت سازمانی نماینده مدیریت در ISO 9001:2015 …

ایزو ISO 9001:2015

ایزو 9001:2015 قبل از هر توضیحی میباست اعلام گردد که شرکت آریان گستر نسخه جدید این سیستم را در بیش از 20 شرکت پیاده سازی که بسیاری از آنها نیز نائل به دریافت گواهینامه شدند. اگر نیاز به یک تیم معنمد و با تجربه با توجه به ویرایش جدید استاندارد, ایزو 9001:2015 …