آشنایی با مفاهیم توسعه مدیریت

آشنایی با مفاهیم توسعه مدیریت اهداف سیستمی سازمان چه شاخصهایی باید داشته باشند؟ اهداف باید به صورت S.M.A.R.T (خاص، قابل سنجش، قابل دستیابی، واقع بینانه و مبتنی بر زمان) طراحی شوند و باید در تمامی سطوح شرکت ارتباط داشته باشند، به این معنی که هر کارمند باید بداند چگونه کار …

 تعهد مديريت

 تعهد مديريت در ذیل نمونه ای از توضیحات در مورد تعهد به سیستم مدیریتی کیفیت ایزو 9001 را می بینید. مديريت شركت با طراحي و استقرار شبكه‌اي از فرآيندهاي فعال در شركت و با تعيين راه‌كارهاي مناسب و تعريف شبكة اطلاعاتي مابين فرآيندها توانسته است ابزارهاي مناسبي فراهم آورد كه …