دستورالعمل نگهداری ماشین آلات

دستورالعمل نگهداری ماشین آلات قبل شروع به کار تمام مراحل زیر (با توجه به زمان مشخص شده) باید توسط اپراتور انجام شود : 1–تیغ اره باید بر اساس قطعه کار تعیین و پس از تایید مسئول بخش نگهداری و تعمیرات نصب و راه اندازی گردد. 2- مقدار روغن هیدرولیک روزانه …

تعمیرات دوره ای

بازدید ،سرویس و تعمیرات دوره ای در جهت آشنایی با تعمیرات دوره ای و سزویس دوره ای متن زیر را مطالعه فرمایید. برنامه زمان بندی بازدید و سرویس های مورد نیاز زیرساخت های پدیدآوری محصول با توجه به الزامات مندرج در کاتالوگ آنها و یا تشخیص مسئول ذیربط به صورت …