تعلق خاطر کارکنان به سازمان

چند راهکار برای افزایش مشارکت و تعلق خاطر کارکنان به سازمان «این قوی‌ترین یا باهوش‌ترین‌ها نیستند که بقا می‌یابند،موجودی بقا می‌یابد که بهتر از همه بتواند تغییر را مدیریت کند.» این نقل قولی از «چارلز داروین» است،شاید صحبت او ربطی به کسب‌وکار نداشته باشد اما کلماتش، این روزها بیش از …