اصول اولیه تعالی سازمانی

 اصول اولیه تعالی سازمانی  1. نتیجه گرایی: ♦ از دیدگاه تعالی سازمانی (http://qmsdp.com/)یکی از ملزومات برتری، کسب نتایج متوازن است که شامل نتایج حاصل برای تمام کارکنان، مشتریان، شرکاء، تامین کنندگان و جامعه می باشد، یعنی بر خلاف مدلهایISO 9000 که در آنها، تاکید بیشتر بر رضایت مشتری است ، …

تعالی سازمانی چیست؟

تعالی سازمانی چیست؟     مفهوم تعالی تعالی به عملکرد برجسته مدیریت یک سازمان که به دستیابی به نتایج درخشان منتهی شده و از مفاهیم بنیادی مدیریت به شرح ذیل نشات گرفته باشد اطلاق می شود،نتیجه گرایی، تمرکز بر مشتری، راهبری و ثبات در هدف و مقصود و مدیریت بر …

مشاوره تعالی سازمانی

تعالي سازماني نوشته زیر توضیحات بسیار مناسبی در رابطه با مشاوره تعالی سازمانی ارائه میدهد: مدل تعالي ؛ ساختار مديريتي است که با تکيه براصول و مفاهيم اساسي و توجه داشتن به معيارهاي اصلي مديريت کيفيت فراگير و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت و بهسازي را فراهم ميکند. مدل تعالي ؛ ابزاري …

الگوی تعالی سازمانی

الگوی تعالی سازمانی EFQM در این متن اطلاعاتی درباره ی مفاهيم محوري الگوی تعالی سازمانی ارائه شده است: سازمانهاي متعالي، با پايبندي به اصول ارزشي تعالي سـازماني و در حركـت مـستمر خـود بـهسـوي تعالي، شواهدي بارز و آشكار از عينيت يافتن مفاهيم محوري تعالي سازماني را در گستره سازمان خود …

مزایای پیاده سازی EFQM

مزایای پیاده سازی EFQM در سازمانها مدل تعالی یا سرآمدی سازمانی EFQM مزایای زیر را برای هر سازمانی به همراه خواهد داشت: واکنش سریع سازمان و چابک نمودن آن نسبت به تغییرات و تحولات محیط کسب و کار و نیازهای ذینفعان درک ارزش سرمایه های اصلی سازمان و مشارکت گسترده …

EFQM چیست؟

EFQM چیست؟؟ در سال 1988 بنياد کيفيت اروپا توسط 14 شرکت پيشرو اروپایی تأسيس شد. در سال 1991 مدل EFQM توسعه داده شد و توسط کميسيون اروپا (EC) به عنوان ابزار اصلی موفقيت شرکتها ی اروپائی مطرح مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزيابی عملکرد سازمان ها در دو حوزه …