چرا تصمیمات ما به تعویق می افتد.

چرا تصمیمات ما به تعویق می افتد. چرا تصمیمات ما به تعویق می افتد. تعلل یا درنگ کردن در تصمیمات و به تعویق انداختن مداوم کارها را (پروکراستینیشن )می گویند. این عمل ساز و کاری است که فرد وظایف خود را به طور متوالی به زمان و روز دیگری معوق …

تصمیمات یک مدیر

تصمیمات یک مدیر       در تلاشی برای بررسی تصمیمات مهم رهبران، مؤسسه تحقیقاتی Vistage نظر بیش از ۱۰۰۰ مدیرعامل شرکت ‌های بزرگ با کارایی بالا و کسب ‌و‌ کار‌ های کوچک و متوسط (SMB) را به وسیله این پرسش بررسی کرد: ” تصمیم مهم و کلیدی که امسال …

تصمیمات خود را بر اساس ارزشها پایه گذاری کنید

تصمیمات خود را بر اساس ارزشها پایه گذاری کنید     تصمیم راهبردی هر تصمیم راهبردی که شما می گیرید، باید بر اساس ارزشهای شرکت و یا اهداف کلی آن باشد،به وسیله ی تصمیماتی که شما میگیرید، کارکنان تان باید قادر به درک ارزش های شرکت شما باشند. ارزشها ارزشها، …

اندازه اتاقی که در آن فکر می کنید روی تصمیمات شما تاثیر می گذارد

اندازه اتاقی که در آن فکر می کنید روی تصمیمات شما تاثیر می گذارد: حتما تا حالا این جمله را زیاد شنیده اید:   خارج از چارچوب فکر کنید! معنی این جمله این است که پیش فرض ها و پیش دانسته ها را کنار بگذارید و مرزها را بشکنید،اما ظاهرا …