جذب موفقیت

جذب موفقیت استفان کاوی نویسنده یکی از پرفروشترین کتابهای جهان (7 عادت مردمان موثر) و یکی از بزرگترین مربیان موفقیت دنیا یه جمله معروف داره: میگه: من نتیجه‌ شرایط نیستم، من محصول تصمیماتم هستم. اون معتقده آدمها دو دسته بیشتر نیستن دسته اول آدمهایی هستن که احساس میکنن همه چی …

مدیران تازه کار

چالش‌ها و راه‌های برون‌رفت برای مدیران تازه کار چالش‌ها و راه‌های برون‌رفت برای مدیران تازه کار رابه صورت کلی در متن ذیل دنبال بفرمایید: مدیریت هم مانند هر کار دیگری، مزایا و دردسرهای خاص خود را دارد به نحوی که همان طور که مدیران از توان بیشتری برای ایجاد تغییر …