تحریم گواهینامه ایزو

تحریم گواهینامه ایزو در زیر توضیخاتی در مورد تحریم گواهینامه ایزو میبینید: شاید بارها به گوشمون خورده که فلان شرکت ایزو تحریم شده یا مرجع اعتبار بخشی کشور خاصی ایران را تحریم کرده. اما واقعیت مطلب در پایین اشاره شده است: اول اینکه در شرایط تحریم  و در اوج تحریم های …