اصل های اساسی سیستم

اصل های اساسی سیستم اصل های اساسی سیستم را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: 1)یک سیستم باید برای دستیابی به یک هدف از پیش تعیین شده، طراحی شود. 2)روابط متقابل و وابستگی متقابل باید در میان اجزاء موجود باشد. 3)اهداف سازمان به عنوان یک کلیت، اولویت بالاتری نسبت …

تصمیمات یک مدیر

مهمترین تصمیمات یک مدیر مهمترین تصمیمات یک مدیر را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ←در تلاشی برای بررسی تصمیمات مهم رهبران، مؤسسه تحقیقاتی Vistage نظر بیش از ۱۰۰۰ مدیرعامل شرکت ‌های بزرگ با کارایی بالا و کسب ‌و‌ کار‌ های کوچک و متوسط (SMB) را به وسیله این …

ایمنی برق

ایمنی برق مطالبی در مورد ایمنی برق در متن زیر مطالعه بفرمایید:     برق می تواند کشنده باشد،هر ساله استفاده نامناسب از برق در کارگاه های ساختمانی منجر به بروز حوادث جدی می گردد،شوک های الکتریکی و سوختگی از جمله مهم ترین خطراتی هستند که خود آن ها نیز …