منابع (ایزو 9001)

منابع (ایزو 9001) شرکت ……. منابع لازم برای انجام فرآیندهای خود را تعیین و تامین  کرده است. فرآیند اصلی از سازمان برون سپاری کامل نمی شود . عملکرد ارائه دهندگان بیرونی در بخش کالا و خدمات تحت کنترل می باشد. زیر ساخت های لازم تهیه شده و جهت اطمینان از …

تامین منابع انسانی

تامین منابع انسانی در جهت تامین منابع انسانی مطالب زیر را مطالعه فرمایید. مدير هر قسمت در صورت نياز به منابع انساني و نيروي كارجديد ،در خواست كتبي خود را  به مدير عامل شركت اعلام ميداردوپس از تصويب مدير عامل شركت ،گزينش افراد از دو طريق صورت مي گيرد.   تامين …