تاثیرگذاری کرونا بر تحولات آنی جهان

پیش بینی ۱۲ استراتژیست جهانی از تاثیرگذاری کرونا بر تحولات آنی جهان پیش بینی ۱۲ استراتژیست جهانی از تاثیرگذاری کرونا بر تحولات آنی جهان را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: فارن پالسی از ۱۲ متفکر برجسته خواسته است تا پیش‌بینی کنند ⁧کرونا⁩ چگونه بر روابط سیاسی و اقتصادی …

تاثیرگذاری کرونا

پیش بینی ۱۲ استراتژیست جهانی از تاثیرگذاری کرونا بر تحولات آنی جهان ♦فارن پالسی از ۱۲ متفکر برجسته خواسته است تا پیش‌بینی کنند ⁧کرونا⁩ چگونه بر روابط سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر خواهد گذاشت. ‏استیون والت: ♦قدرت گیری ناسیونالیسم، کمرنگ‌تر شدن گلوبالیسم و تضعیف بازار آزاد. ‏رابین نیلبت، رئیس چتم …