استاندارد PMBOK

معرفی استاندارد PMBOK معرفی استاندارد PMBOK را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:   پمباک معروف ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه است و رایج ترین معیار برای شکل دهی و ارزیابی سیستم های مدیریت پروژه به شمار می رود. بسیاری از رایج ترین تعاریف، اصطلاح ها و طبقه …