برند شدن در بازار کنونی

برند شدن در بازار کنونی       آگاهی برند آگاهی برند به عنوان سطح دانش و تجربه مصرف کننده از نام و نشان تجاری تعریف شده است که به عنوان عامل تاثیرگذار در رفتار مصرف کننده می باشد همچنین آگاهی از برند اطلاعاتی است که برند یک سازمان از …

واقعیت افزوده در بازاریابی

واقعیت افزوده در بازاریابی واقعیت افزوده در بازاریابی را دنبال بفرمایید؛ بُعد سوم با بازاریابی واقعیت افزوده بُعد سومی به تلاش‌های بازاریابی شما افزوده می‌شود. این استراتژی احتمالا گران‌ترین گزینه از میان استراتژی‌های بازاریابی موجود در این فهرست به شمار می‌آید. با این وجود، بازاریابی واقعیت افزوده یک گزینه آینده‌نگرانه …