در مکتب برنامه ریزی، عناصر مدیریت استراتژیک کدامند؟

در مکتب برنامه ریزی، عناصر مدیریت استراتژیک کدامند؟ در مکتب برنامه ریزی، عناصر مدیریت استراتژیک کدامند؟ عناصر تشکیل دهنده مدیریت استراتژیک در مکتب برنامه ریزی از مکاتب مدیریت استراتژیک، عناصر ذیل جزء عناصر تشکیل دهنده مدیریت استراتژیک می باشند: بیانیه ماموریت: خلاصه ای از فعالیت های شرکت بیانیه چشم انداز: …

تفاوت ماموریت و چشم انداز

تفاوت ماموریت و چشم انداز سازمانها اهداف و مقاصد خود را در بیانیه های ماموریت و چشم انداز خلاصه می کنند. هر دو آن ها  برای یک شرکت متفاوت هستند، اما اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. در حالی که بیانیه مأموریت آنچه که یک شرکت می خواهد در …