محیط‌های کاری باز

حریم خصوصی در محیط‌های کاری باز قسمت اول ◊«درهای دفتر کار من همیشه به روی شما باز است» این روزها دیگر مصداق ندارد چرا که شرکت های حال حاضر به قدری کوچک و جمع و جور شده‌اند که در آنها نه خبری از در هست و نه اتاق! حریم خصوصی …