سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001

ویژگیهای عمده سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 ویژگیهای عمده سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ♦در کلیه واحدهای صنعتی ،خدماتی و تجاری قابل اجرا می باشد. ♦به راحتی قابل ممیزی است. ♦انطباق شرایط حاکم بر محیط کار با الزامات …

استاندارد 34000

استاندارد 34000 منابع انسانی استاندارد 34000 منابع انسانی را در متن زیر به صورت موردی دنبال بفرمایید: نمونه پرسشنامه نگرش سنجی بر اساس استاندارد 34000 منابع انسانی این پرسشنامه به سنجش نگرش و رضایت در مولفه های زیر می پردازد: جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان …

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب         بیشتر ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب مربوط به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده سازه می باشد؛در عین حال استفاده نامناسب از ابزار تخریب می تواند علاوه بر کارگاه ناایمن موجب آسیب …

بهداشت و درمان کارکنان

بهداشت و درمان کارکنان بهداشت و درمان کارکنان را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:     حفظ سلامت کارکنان به دو اقدام اساسی دیگر نیازمند است: اول: اقدامات پیشگیری،که رعایت اصول بهداشتی را شامل می شود. دوم:خدمات درمانی. البته ناگفته نماند که اگر به طور کلی در مملکت …

بهداشت روانی محیط کار

بهداشت روانی محیط کار بهداشت روانی محیط کار را جدی بگیرید:     بهداشت روانی در محیط کار یعنی مقاومت مقابل پریشانی‌های روانی و اختلالات رفتاری کارکنان سازمان و سالم سازی فضای روانی کار به نحوی که هدف های زیر تأمین شود: 1) هیچ‌یک از کارکنان بخاطر مسائل سازمان گرفتار …