چرا باید مواظب نحوه حرف زدن با خود باشیم؟

چرا باید مواظب نحوه حرف زدن با خود باشیم؟ چرا باید مواظب نحوه حرف زدن با خود باشیم؟     * اين‌که چطور با خودمان حرف می‌زنيم، حداقل ۹۵ درصد از فکر و احساس ما را مشخص می‌کند. * ذهن ناخودآگاه گفته‌های درونی ما را به عنوان دستور می‌پذيرد. * …