تفاوت کوچینگ و منتورینگ؟

تفاوت کوچینگ و منتورینگ؟ تفاوت کوچینگ و منتورینگ؟با ما همراه بمانید: ♦منتورینگ یا استاد – شاگردی به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن فردی کم‌تجربه‌تر در کنار فردی باتجربه‌تر (منتور) قرار می‌گیرد تا مهارت‌های خود را در یک زمینه ی خاص افزایش دهد. کوچینگ یا مربیگری ♦کوچینگ یا مربیگری در …

بهبود عملکرد کارکنان

چند راهکار برای بهبود عملکرد کارکنان ◊1.به توانایی کارکنان برای حل مشکلات کاری، اعتماد داشته باشید و از کارکنان بخواهید برای حل مشکلات و بهبود مهارت و عملکردکاری خود، کمک کنند. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما …

فواید سیستم تولیدناب

فواید سیستم تولیدناب 1. بهبود کیفیت: ◊ناب از طریق استفاده از تکنیک های حل مسئله و مکانیسم های خطا ناپذیرسازی، بهبود کیفیت را تسهیل می کند. خطاناپذیرسازی ◊تکنیک های حل مسئله بر علل ریشه ای مشکل، تاکید می کند و خطاناپذیرسازی مانع از بازگشت مجدد مشکل می شود، در نتیجه …

بهبود عملکرد کارکنان

چگونه بازخوردِ درست، می‌تواند به بهبود عملکرد کارکنان کمک کند؟ چگونه بازخوردِ درست، می‌تواند به بهبود عملکرد کارکنان کمک کند؟متن زیر را دنبال بفرمایید:     توانایی دریافت و ارسال بازخورد مهارت مهمی است که وقتی به طور موثر انجام شود، می تواند تغییرات مثبتی ایجاد کند با این حال …

متدولوژی های بهبود

متدولوژی های بهبود: شش سیگما: بهتر از قبل از انجام 6 سیگما روی فرایندها، TQM انجام شود. شش سیگما به معنای متوسط کیفیت است که در تلاش برای بهبود مطرح می شود. روشی نظام مند و داده گراست که برای حذف اشکالات و ایرادات در داده های آماری از تولید …