به منابع انسانی توجه ویژه داشته باشید

به منابع انسانی توجه ویژه داشته باشید     منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارائی فراموش شده سازمان هاست که نقش مهمی در دستیابی به پیروزی و شکست سازمان دارد،استفان كاوي در كتاب عادت هشتم ، می نویسد انسان كامل در چهار بعد است: جسم ،ذهن ، دل و روان …

فرآیند خرید

تشریح بند 7-4-1- فرآیند خرید   جهت یادآوری به بیان بند استاندارد می پرازیم: در ابتدای این بند استاندارد بیان می دارد که سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد كه محصول خريداري شده با الزامات مشخص شده خريد انطباق دارد. تشریح این بند دامنه الزامات قید شده در بند 7-4 شامل …

به چه دلیل امکان مستثنی کردن بند7 در برخی سازمانها وجود دارد؟

به چه دلیل امکان مستثنی کردن بند7 در برخی سازمانها وجود دارد؟   برای اینکه به جواب سوال فوق دست یابیم ابتدا به بیان بند 1-2 استاندارد پرداخته و سپس آن را تشریح میکنیم؛ بند1-2- کاربرد تمامي الزامات اين استاندارد بين المللي عمومي بوده و قابليت اعمال در كليه سازمان …

تشریح بند7-2-3 استاندارد ارتباط با مشتری

تشریح بند7-2-3 استاندارد ارتباط با مشتری   جهت یادآوری به بیان بند استاندارد می پرازیم: در این بند مشخصه فنی بیان می دارد که سازمان باید ترتيبات موثري براي ارتباطات با مشتريان در زمينه هاي زير تعيين نموده و مستقرسازد: تشریح بازخورد از مشتری، از جمله شکایات مشتری بازخورد از …

تشریح بند5 استاندارد ISO 9001

تشریح بند5 استانداردISO 9001     مدیر ارشد مدير ارشد سازمان باید مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك صفحه به نام خط مشی کیفیت به تمام پرسنل خود اعلام نماید،با توجه به خط مشی کیفیت که قبلا تهیه شده می بایست اهداف کیفی سازمان باید برای …

تشریح بند4 استاندارد Iso 9001

تشریح بند4 استاندار Iso 9001   سیستم مديريت كيفيت: منظور از اين بند تهيه مستندات و سوابق لازم براي اجراي سيستم مي باشد مستنداتي كه بايد براي اجراي سيستم تهيه شوند عبارتند از: خط مشي كيفي: مدير عامل سازمان مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك صفحه …

تشریح بند 4 استاندار iso 9001

تشریح بند4 استاندار iso 9001   سیستم مديريت كيفيت: منظور از اين بند تهيه مستندات و سوابق لازم براي اجراي سيستم مي باشد . مستنداتي كه بايد براي اجراي سيستم تهيه شوند عبارتند از: خط مشي كيفي: مدير عامل سازمان مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك …

بند 5-5-3 ارتباطات داخلی

بند 5-5-3- ارتباطات داخلي     متن زیر اطلاعاتی را در مورد بند 5-5-3 ارتباطات داخلی ارائه مینماید،با ما همراه باشید: فرآيندهاي ارتباطی مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه فرآيندهاي ارتباطي مناسبي دردرون سازمان معين شده اند و اين ارتباطات در مورد اثربخشي سيستم مديريت كيفيت انجام مي گردد. تشریح …