به منابع انسانی توجه ویژه داشته باشید

به منابع انسانی توجه ویژه داشته باشید

 

 

منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارائی فراموش شده سازمان هاست که نقش مهمی در دستیابی به پیروزی و شکست سازمان دارد،استفان كاوي در كتاب عادت هشتم ، می نویسد

انسان كامل در چهار بعد است:

جسم ،ذهن ، دل و روان و انسان كامل براي تكامل اين چهار بعد تلاش مي كند،بدین صورت که؛
-جسم هر انسان خواهان حقوق و مزاياي منصفانه است
-ذهن هر انساني در سازمان فرياد مي زند : از من بطور خلاق استفاده كن
-دل در پي رفتار مهربان و توجه به عواطف است
-روان ،خدمت به نيازهاي انساني به صورت اخلاقي را مي طلبد.

در آخر

اگر هر كدام از اين نيازها برآورده نشوند وضعيت عدم تعادل پيش مي آيد و لاجرم آدمي ناگزير از نشان دادن واكنش است،و واکنشهایی از قبیل سركشي، از زير كار در رفتن ، بدخواهي ، زد و بند ، افسردگي ، فسيل شدن و … را از خود بروز می دهد،در عوض ، انسان كامل در سازمان ، با تمام وجود متعهد به كار است و با هيجاني خلاق منافع خود ، سازمان و جامعه را تحقق مي بخشد.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

فرآیند خرید

تشریح بند 7-4-1- فرآیند خرید

 

جهت یادآوری به بیان بند استاندارد می پرازیم:

در ابتدای این بند استاندارد بیان می دارد که سازمان بايد اطمينان حاصل نمايد كه محصول خريداري شده با الزامات مشخص شده خريد انطباق دارد.

تشریح این بند

دامنه الزامات قید شده در بند 7-4 شامل خرید کلیه محصولات و خدماتی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر کیفیت محصول یا خدمات قابل ارائه به مشتری توسط سازمان ما اثر گذار است.

کیفیت محصول نهایی

الزامات بند 7-4 استاندارد، خرید محصولاتی (کالاهایی) که بر کیفیت محصول نهایی تاثیر گذار نیستند نظیر تجهیزات اداری را شامل نمی شود، اما توصیه می شود سازمان بر خرید اینگونه محصولات نیز به منظور ایجاد بهبود نظارت داشته باشد،در واقع منظور اصلی از الزام بند 7-4-1-فرآیند خرید، تعیین فرآیند و مکانیزمی است تا به وسیله آن سازمان بتواند خرید محصولات منطبق با نیاز سازمان را تضمین نماید.

این فرآیندها می تواند شامل موارد زیر شود:

– ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان
– تصدیق محصولات خریداری شده
– پایش عملکرد تامین کننده و …
در نتیجه برای تحقق این الزام در سازمان کافیست فرآیندهای خرید را تعریف و آنها را تحت کنترل داشته باشید (مدیریت کنید)

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

به چه دلیل امکان مستثنی کردن بند7 در برخی سازمانها وجود دارد؟

به چه دلیل امکان مستثنی کردن بند7 در برخی سازمانها وجود دارد؟

 

برای اینکه به جواب سوال فوق دست یابیم ابتدا به بیان بند 1-2 استاندارد پرداخته و سپس آن را تشریح میکنیم؛

بند1-2- کاربرد

تمامي الزامات اين استاندارد بين المللي عمومي بوده و قابليت اعمال در كليه سازمان ها را صرف نظر از نوع، اندازه آنها و نوع محصولي كه فراهم مي آورند، دارا مي باشند،در مواقعي كه هر يك از الزامات اين استاندارد بين المللي برحسب ماهيت سازمان و محصولات آن اعمال شدني نمي باشند، مي توانند كنار گذاشته شوند.

الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقررات دولتی

هنگامي كه الزاماتي كنارگذاشته شود، ادعاي انطباق با اين استاندارد بين المللي فقط هنگامي پذيرفته است كه اين گونه موارد مربوط به الزامات بند (7) باشد و اين موضوع توانايي يا مسئوليت سازمان را در قبال فراهم آوري محصولي كه الزامات مشتري و الزامات قانوني و مقررات دولتي مقتضي را برآورده مي سازد، تحت تاثير قرار ندهد.

تشریح بند 1_2 – کاربرد

این بند بیان می دارد که الزامات استاندارد ISO 9001 عام می باشد و قصد بر این بوده است که این استاندارد برای کلیه سازمان ها بدون توجه به نوع سازمان، اندازه و محصول آن، قابلیت کاربرد داشته باشد. بیمارستانها، مدارس، سازمان های تولید کننده مواد غذایی و سازمانهای تولید کننده قطعات خودرویی همه می توانند ضمن استقرار ISO 9001 گواهینامه آن را نیز دریافت نمایند. با این حال ممکن است برخی از الزامات استاندارد برای بعضی از سازمانها کاربرد نداشته باشد.

به عنوان مثال

برای مثال الزامات مندرج در بند 7-5-4 استاندارد (دارایی مشتری) ، برای سازمانهایی که دارایی مشتری نظیر مواد اولیه یا اطلاعات مشتری در اختیار آن نیست ، کاربرد ندارد، این بند سازمان ها را مجاز می نماید که این الزامات را در دامنه سیستم مدیریت کیفیت خود در نظر 👆نگیرند و در عین حال انطباق سیستم مدیریت مدیریت کیفیت خود را با استاندارد ISO 9001 حفظ نمایند،در پاراگراف آخر، استاندارد دو شرط برای حفظ انطباق سیستم مدیریت کیفیت سازمان با ISO 9001 در صورت کنار گذاشتن برخی از الزامات ذکر نموده است:

الف) الزامات باید محدود به بند 7 استاندارد باشد.
ب) برای توانایی و مسئولیت سازمان در ارائه محصولی که الزامات مشتری و الزامات مربوط به قوانین و مقررات را برآورده نماید، تاثیر نگذارد.
خدمات بانکداری

بنابراین هرگاه یکی از دو شرط فوق به هنگام کنار گذاشتن الزامات برآورده نشود،آنگاه ادعای سازمان مبنی بر انطباق با ISO 9001 قابل قبول نخواهد بود:
1)شرط اول واضح است. 2)شرط دوم با یک مثال توضیح داده می شود، بانکی را در نظر بگیرید که می خواهد برای خدمات بانکداری اینترنتی خود گواهینامه ISO 9001 دریافت کند، این بانک ادعا نموده است که هیچ اموالی از طرف مشتری در اختیار او نیست، لذا الزام بند 7-5-4 را کنار گذاشته است، واضح است که این ادعا ناقص شرط ب) خواهد بود؛ زیرا هر بانکی برای ارائه خدمات اطلاعات شخصی و محرمانه مشتریان را اخذ می کند، چنان چه این اطلاعات محافظت نگردد و در اختیار سایرین قرار گیرد، می تواند صدمات جبران ناپذیری به مشتریان وارد گردد. لذا این بانک مجاز به کنارگذاری الزامات این بند نمی باشد.

سخن آخر

نکته قابل ذکر این است که بر اساس بند 4-2-2 الف ) متن استاندارد سازمان باید بندهای کنار گذاشته شده و دلایل این کنار گذاشتن را در نظامنامه کیفیت خود قید کند.

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

 

تشریح بند7-2-3 استاندارد ارتباط با مشتری

تشریح بند7-2-3 استاندارد ارتباط با مشتری

 

جهت یادآوری به بیان بند استاندارد می پرازیم:

در این بند مشخصه فنی بیان می دارد که سازمان باید ترتيبات موثري براي ارتباطات با مشتريان در زمينه هاي زير تعيين نموده و مستقرسازد:

تشریح بازخورد از مشتری، از جمله شکایات مشتری

بازخورد از مشتری شامل هرگونه اطلاعات ارسالی از سوی مشتری در خصوص کیفیت محصول یا خدمات می باشد.
بازخوردها می تواند مثبت باشند نظیر تقدیرنامه ها، پیشنهادات یا اظهار رضایتمندی،یا اینکه منفی باشند نظیر شکایت یا ابزار نارضایتی از محصول، دامنه الزام این بند هر دونوع بازخورد را شامل می شود؛ اما از میان این دونوع بازخورد، بازخوردهای منفی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد زیرا بازخوردهای مثبت نیاز به اقدام ندارند در حالی که بازخوردهای منفی نیازمند اقدام از سوی سازمان می باشند.(مطابق الزامات بند 5-6-3 و بند 8-5 )

هدف

همانگونه که اشاره شد، هدف این مشخصه: فنی الف)بهبود مستمر و نیز مطابق بند 1-1 ب) افزایش رضایت مشتریان می باشد،بدون داشتن یک فرآیند اثربخش جمع آوری بازخوردهای مشتری سازمان فرصت های بهبود در عملکرد خود و نیز افزایش سطح رضایت مشتریان را از دست خواهد داد،این بند ارتباط نزدیکی با بند 8-2-1 دارد در حقیقت این الزام پیش نیاز الزام پایش رضایت مشتری می باشد؛ زیرا بدون داشتن مکانیزمی برای جمع آوری بازخوردهای مشتری پایش رضایت مشتری ممکن نخواهد بود،آنچه این بند الزام می نماید صرفاً داشتن مکانیزمی اثربخش برای تسخیر بازخوردهای مشتریان می باشد.

برخی از مکانیزم های معمولی عبارتنداز:

پرسشنامه های مشتری
مصاحبه با مشتری
گماردن نماینده دائم در سایت مشتری
برگزاری جلسات منظم با مشتریان

یک فرآیند اثربخش جهت مواجهه با بازخوردهای مشتریان به ویژه شکایت ها می بایست شامل فعالیت های زیر باشد:

روش های جمع آوری بازخوردهای مشتریان
تفکیک شکایت ها از تقدیرها
ثبت بازخوردها شامل مشخصات مشتری، تاریخ شکایت، علت شکایت
اقدام جبرانی برای رفع نارضایتی مشتری
هدایت مشکل به واحدهای مرتبط سازمان جهت رفع علل مشکل

 

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675

گواهینامه CE اروپا

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

تشریح بند5 استاندارد ISO 9001

تشریح بند5 استانداردISO 9001

 

 

مدیر ارشد

مدير ارشد سازمان باید مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك صفحه به نام خط مشی کیفیت به تمام پرسنل خود اعلام نماید،با توجه به خط مشی کیفیت که قبلا تهیه شده می بایست اهداف کیفی سازمان باید برای بخش ها و سطوح مرتبط سازمان تعیین شوند، این اهداف باید قابل اندازه گیری باشند.

اختیارات و شرح و وظایف

مدیریت باید اطمینان حاصل کند که مسؤليت ،اختيارات و شرح وظايف هر شخص مشخص و به ایشان ابلاغ گردیده است مديريت ارشد بايد تعهد خود را به برآورده نمودن الزامات مشتري و الزامات قانوني و دولتي اثبات نمايد.

نماينده مديريت

مدير ارشد يكي از مديران خود را به عنوان نماينده مديريت در كيفيت به منظور اطمينان ازاثر بخشي نظام مديريت كيفيت بر مي گزيند،مدیرارشد باید به نحوی از برقرای مناسب ارتباطات داخلی در سازمان اطمینان حاصل کند.

سخن آخر

جلسه اي تحت عنوان جلسه بازنگري مديريت با حضورمدير ارشد و ساير مديران برگزار مي گردد، اين جلسه معمولا سالانه ۳ يا ۴ دفعه برگزار مي گردد اما هیچ الزامی در استاندارد در خصوص بازه زمانی برگزاری جلسات وجود ندارد. هدف از اين جلسه بازنگري مديريت كيفيت و پيگيري رسيدگي به مشكلات كيفي،ضايعات ،شكايات مشتريان ،بهبود مستمر و … مي باشد.

 

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675

گواهینامه CE اروپا

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

تشریح بند4 استاندارد Iso 9001

تشریح بند4 استاندار Iso 9001

 

سیستم مديريت كيفيت:

منظور از اين بند تهيه مستندات و سوابق لازم براي اجراي سيستم مي باشد مستنداتي كه بايد براي اجراي سيستم تهيه شوند عبارتند از:

خط مشي كيفي:

مدير عامل سازمان مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك صفحه به تمام پرسنل خود اعلام مي كند.

اهداف كيفي:

با توجه به خط مشي كيفي تهيه شده شاخصهاي كيفي قابل اندازه گيري تعيين مي شود و براي سالهاي بعد هدف گذاري گردد مثلا درصد ضايعات اگر در حال حاضر%۲٫۵ است هدف سال بعدميتواند %۲ باشد .براي رسيدن به اين اهداف بايد برنامه ريزي نمود، برنامه ریزی باید دارای زمان ، قابل اندازه گیری و دارای بازه زمانی و … باشد.

نظامنامه:

كليه الزامات استاندارد به طور خلاصه درنظامنامه آورده مي شود،اين مدرك به صورت كتابچهاي تهيه ميگردد كه با مطالعه آن نحوه اجراي سيستم در آن شركت از آن استنباط مي گردد به زبان خیلی ساده می توان گفت نظامنامه در واقع کارت ویزیت سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان می باشد.

روش اجرايي:

در ISO 9001:2008 حداقل۶ روش اجرايي بايد تدوين گردد . روش اجرايي بيان مي كند كه فعاليتي را چه كسي ، چه وقت و كجا يا به عبارت ديگر ( كي ، كي ، كجا ) انجام دهد ، اين روشهاي اجرايي الزامي عبارتند از ۱ -كنترل مدارك ۲- كنترل سوابق ۳-كنترل محصول نا منطبق ۴- اقدام اصلاحي ۵- اقدام پيشگيرانه ۶- مميزي داخلي.

دستور العمل :

بسته به پيچيدگي فرايندهاي سازمان براي اطمينان از نحوه انجام صحيح كار بايد دستورالعمل تهيه گردد. دستورالعمل نحوه چگونگي انجام كار را بيان مي كند (مانند دستورالعمل نحوه كار با دستگاه تزريق يا دستگاه جوش CO2.)
6 دستورالعملی که از طرف استاندارد الزام شده که باید تهیه شود در متن استاندارد با لفظ باید اورده شده است.

نقشه هاي فرايند:

فرايند فعاليتي است كه با استفاده از منابع لازم ورودي را به خروجي تبديل مي نمايد تمام فرايندهاي توليدي، خدماتي و مديريتي بايد ورودي هاي و خروجي ها ي آنها و منابعي كه براي اجراي آنها لازم است ، مشخص گردد . اين منابع شامل نيروي انساني يا تجهيزات و امكانات مي باشد، نقشه فرايند نمايانگر فرايندها ، ورودي ، خروجي ، منابع و كنترلهاي كه روي فرايندها صورت مي گيرد مي باشد.

فرمها:

براي اجراي نظام كيفي ISO 9001:2008 بايد تمام فعاليتهايي كه انجام مي شود شامل توليد ،بازرسي ،آزمايش و… در فرمهاي مربوطه كه متناسب هر سازماني طراحي مي گردد،ثبت گردد،ثبت فعاليتها در فرمها كمك مي كند كه بتوان سوابق كليه محصولاتي كه توليد شده است را رديابي نمود.

 

جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

تشریح بند 4 استاندار iso 9001

تشریح بند4 استاندار iso 9001

 

سیستم مديريت كيفيت:

منظور از اين بند تهيه مستندات و سوابق لازم براي اجراي سيستم مي باشد . مستنداتي كه بايد براي اجراي سيستم تهيه شوند عبارتند از:

خط مشي كيفي:

مدير عامل سازمان مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك صفحه به تمام پرسنل خود اعلام مي كند.

اهداف كيفي:

با توجه به خط مشي كيفي تهيه شده شاخصهاي كيفي قابل اندازه گيري تعيين مي شود و براي سالهاي بعد هدف گذاري گردد مثلا درصد ضايعات اگر در حال حاضر%۲٫۵ است هدف سال بعدميتواند %۲ باشد براي رسيدن به اين اهداف بايد برنامه ريزي نمود، برنامه ریزی باید دارای زمان ، قابل اندازه گیری و دارای بازه زمانی و … باشد.

نظامنامه:

كليه الزامات استاندارد به طور خلاصه درنظامنامه آورده مي شود.اين مدرك به صورت كتابچهاي تهيه ميگردد كه با مطالعه آن نحوه اجراي سيستم در آن شركت از آن استنباط مي گردد به زبان خیلی ساده می توان گفت نظامنامه در واقع کارت ویزیت سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان می باشد.

روش اجرايي:

در ISO 9001:2008 حداقل۶ روش اجرايي بايد تدوين گردد . روش اجرايي بيان مي كند كه فعاليتي را چه كسي ، چه وقت و كجا يا به عبارت ديگر ( كي ، كي ، كجا ) انجام دهد  اين روشهاي اجرايي الزامي عبارتند از ۱ -كنترل مدارك ۲- كنترل سوابق ۳-كنترل محصول نا منطبق ۴- اقدام اصلاحي ۵- اقدام پيشگيرانه ۶- مميزي داخلي.

دستور العمل:

بسته به پيچيدگي فرايندهاي سازمان براي اطمينان از نحوه انجام صحيح كار بايد دستورالعمل تهيه گردد دستورالعمل نحوه چگونگي انجام كار را بيان مي كند (مانند دستورالعمل نحوه كار با دستگاه تزريق يا دستگاه جوش CO2)
6 دستورالعملی که از طرف استاندارد الزام شده که باید تهیه شود در متن استاندارد با لفظ باید اورده شده است.

نقشه هاي فرايند:

فرايند فعاليتي است كه با استفاده از منابع لازم ورودي را به خروجي تبديل مي نمايد،تمام فرايندهاي توليدي، خدماتي و مديريتي بايد ورودي هاي و خروجي ها ي آنها و منابعي كه براي اجراي آنها لازم است ، مشخص گردد،اين منابع شامل نيروي انساني يا تجهيزات و امكانات مي باشد . نقشه فرايند نمايانگر فرايندها ، ورودي ، خروجي، منابع و كنترلهاي كه روي فرايندها صورت مي گيرد مي باشد.

فرمها:

براي اجراي نظام كيفي ISO 9001:2008 بايد تمام فعاليتهايي كه انجام مي شود شامل توليد ،بازرسي ،آزمايش و… در فرمهاي مربوطه كه متناسب هر سازماني طراحي مي گردد،ثبت گردد،ثبت فعاليتها در فرمها كمك مي كند كه بتوان سوابق كليه محصولاتي كه توليد شده است را رديابي نمود.

 

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675

گواهینامه CE اروپا

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

بند 5-5-3 ارتباطات داخلی

بند 5-5-3- ارتباطات داخلي

 

 

متن زیر اطلاعاتی را در مورد بند 5-5-3 ارتباطات داخلی ارائه مینماید،با ما همراه باشید:

فرآيندهاي ارتباطی

مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل نمايد كه فرآيندهاي ارتباطي مناسبي دردرون سازمان معين شده اند و اين ارتباطات در مورد اثربخشي سيستم مديريت كيفيت انجام مي گردد.

تشریح بند 5-5-3 ارتباطات داخلی:

تبادل اطلاعات در سازمان از چند بخش شامل فرستنده اطلاعات، خود اطلاعات، محیط یا سخت افزار مورد استفاده جهت تبادل اطلاعات و گیرنده اطلاعات می باشد.

چنانچه فرآیندهای ارتباطی مناسبی در دسترس نباشد، مشکلات زیر می تواند در سیستم مدیریت کیفیت رخ دهد :

عدم ارسال اطلاعات
اطلاعات به دست گیرنده نرسد
اطلاعات به دست افراد غیر مرتبط نیز برسد
دیر رسیدن اطلاعات به دست افراد
قابل فهم نبودن اطلاعات برای گیرنده
استفاده نشدن از اطلاعات
جواب ندادن به درخواست اطلاعات
و ….

نمونه هایی از فرآیندهای تبادل اطلاعات در یک سیستم مدیریت کیفیت عبارت اند از :

-ارتباط رو در رو مانند برگزاری جلسات
-ارتباط تلفنی
-مکاتبات (شامل اتوماسیون اداری)
-توزیع نسخ فرم های سیستمی به واحدهای مختلف
-پست الکترونیکی
-اینترانت
-بروشور، تابلوی اعلانات، اس ام اس و …

 

شرکت آریان گستر کلینیک تخصصی مشاوره ایزو و مدیریت استراتژی

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

گواهینامه CE با آریان گستر
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'