آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان

آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: آشنایی با مراحل ده‌گانه چرخه‌ عمر سازمان آدیزس قسمت اول: ◊شرکت‌ها مانند موجودات زنده هستند: متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، وارد مرحله‌ی شکوفایی می‌شوند و سرانجام رو به زوال می‌روند. در …

کسب‌وکارهای بزرگ

ویژگی های استارت‌آپ‌ها در مقایسه با کسب‌وکارهای بزرگ ویژگی های استارت‌آپ‌ها در مقایسه با کسب‌وکارهای بزرگ  را در متن زیر مطالعه کنید: 1) چابکی: شرکت‌های بزرگ باید مدل ثابتی را برای خود حفظ کرده اما استارت‌آپ، می‌تواند هرآنچه که خواست در کسب‌وکار به اجرا برساند. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان …

لایه زدایی برای چابکی سازمان

لایه زدایی برای چابکی سازمان مراتب یا سطوح سازمانی گروه مشاوره بوستون (BCG) کاهش سلسله مراتب یا سطوح سازمانی را یکی از راه های تقویت تعهد و تعلق سازمانی کارکنان معرفی کرده است،بر این اساس، شرکتی که بیش از ۸ لایه و سطح سازمانی دارد یا حیطه نظارت مدیران آن …