مشتری حرف اول و آخر را  میزند

مشتری حرف اول و آخر را  میزند مشتری حرف اول و آخر را  میزند لذا متن زیر را دنبال بفرمایید:       در دنیای امروزی، مشتری حرف اول و آخر را در کسب و کار میزند برای اینکه بتوانیم با مشتری مداری به خواسته‌های خود برسیم، هشت گام طلایی …