8 نکته کلیدی GMP قسمت چهار

8 نکته کلیدی GMP قسمت چهارم ادامه مقاله 8 نکته کلیدی GMP قسمت چهار: 5-جلوگیری از ناخالصی ها  در محل تولید ،فرآورده های غذایی باید روش هایی استقرار یابند که از عدم آلودگی محصولات به مواد خطرناک و زیان آور اطمینان حاصل شود،افزون بر این همواره باید بازرسی های لازم …