برخورد با مشتری

۱۰ روش موثر در برخورد با مشتری قسمت اول ◊از دلایل عمده‌ی از دست دادن یک مشتری، برخورد نادرستی است که با او می‌شود،تیجه‌ی بی‌تفاوتی در برخورد با مشتری، از دست دادن اوست. ارتباط جمعی ◊مشتریان، نحوه‌ی برخورد شما را به خاطر می‌سپارند و این روزها به کمک فیسبوک، اینستاگرام …