ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺗﺮﯾﺴﯽ

ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺗﺮﯾﺴﯽ       ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ… ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﻡ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﻏﻠﺐ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎﯼ ﻣﺮﺍ …

افزایش بهره وری

توصیه های برایان تریسی برای افزایش بهره وری توصیه های برایان تریسی برای افزایش بهره وری را می توانید در متن زیر مطالعه بفرماید:     به عقیده برایان تریسی، «تفاوت اصلی افراد موفق با ناموفق در این است که افراد موفق به طرز مشهودی اهمیت زیادی برای زمان و …

توصیه های برایان تریسی برای افزایش بهره وری

توصیه های برایان تریسی برای افزایش بهره وری توصیه های برایان تریسی برای افزایش بهره وری را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:       به عقیده برایان تریسی: «تفاوت اصلی افراد موفق با ناموفق در این است که افراد موفق به طرز مشهودی اهمیت زیادی برای زمان …

نکته های کوتاه مدیریتی

نکته های کوتاه مدیریتی     برایان تریسی انضباط فردی اینگونه تعریف می‌شود: “کار را در موعد مقرر انجام دادن، چه مایل به انجام آن باشید و چه نباشید”،به طور کلی موفقیت در هر زمینه‌ای به میزان زیادی انضباط نیاز دارد، داشتن انضباط فردی، کنترل و تسلط بر خود از …

سخنان مدیریتی برایان تریسی

برایان تریسی دنیا پر از افرادی است که منتظرند کسی از راه برسد و به آنها انگیزه بدهد تا به فردی تبدیل شوند که آرزو دارند. مسئله این است که هیچ نجات دهنده ای نیست ! این افراد منتظر رسیدن اتوبوس ایستاده اند اما در خیابانی که هیچ اتوبوسی از …