نکات مختصر مدیریتی

نکات مختصر مدیریتی   به افرادتان ابراز عشق کنید زندگی سازمانی سرشار از روزمرگی های زمان بر و گیج کننده است که بر شانه ی هر مدیری سنگینی می کند،در کشاکش برآوردن ضرب الاجلها، رفتن به جلسات، و تشریفات اداری، چیزهای مهم تری می تواند از قلم بیفتد، همچون ارزیابی …