مشتری مداری

مشتری مداری روش مشتری مداری را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت بعدی ◊درعصر حاضر با افزایش دانش و فن آوری اطلاعات، مشتریان دقیق تر و انتظاراتشان بیشتر شده است،لذا لازم است کارکنان، مهارتها و توانایی های خود را برای پاسخگویی و مدیریت نیازها وخواسته های آنان افزایش …