هوش احساسی و سکوت سازمانی

هوش احساسی و سکوت سازمانی هوش احساسی و سکوت سازمانی را در متن ذیل دنبال بفرمایید:   آقای گولمن در کتاب “هوش هیجانی” خود، داستانی را تعریف میکند که حاکی از لزوم توجه به هوش هیجانی است. شخصی بداخلاق و بد دهن “خلق و خوی یک خلبان هواپیمای محلی در …

برخورد با مدیر بد اخلاق

برخورد با مدیر بد اخلاق       افرادی که در محل کار به قلدری می پردازند، احتمالاً همان هایی هستند که در مدرسه این کار را با همکلاسی هایشان می کردند این افراد نیاز به فشار آوردن به دیگران دارند تا بتوانند از آن ها در جهت منافع خود …