بازخورد‌های ۳۶۰ درجه‌ای

دو روی سکه بازخورد‌های ۳۶۰ درجه‌ای ◊بازخورد ۳۶۰ درجه‌ای یک روش کاربردی و ابزاری است که این فرصت را به هر کدام از کارکنان می‌دهد تا بازخوردهایی را در مورد عملکردش از طرف مدیر مافوق و همچنین از جانب چهار تا هشت نفر از همکارانش و مشتریان ثابت شرکت دریافت …