بازخورد مناسب

بازخورد مناسب واقعا چگونه است؟ بازخورد مناسب واقعا چگونه است؟با ما همراه باشید:     کی از آخرین مطالعاتی که در نشریه‌ی کسب‌وکار هاروارد منتشر شد، نشان می‌داد بازخورددادن به همکاران به‌ندرت مفید واقع می‌شود محققان این مطالعات معتقدند انتقاد سازنده کمکی به پیشرفت کارمندان نمی‌کند به‌گفته‌ی آن‌ها، وقتی شما …