گوگل بهشت کارمندان

گوگل بهشت کارمندان   اکثر افراد معتقدند کسانی که در شرکتهای بزرگ فناوری مثل گوگل، مایکروسافت، فیسبوک و … کار می کنند در واقع در حال کار در بهشت کارمندان هستند. هر نوع امکاناتی تفریحی و راحتی که بخواهید در این شرکت ها وجود دارد و در واقع بیشترین میزان …