ایمنی در جوشکاری

ایمنی در جوشکاری جوشکاری و برشکاری از جمله فعالیت های خطرناک هستند و ریسک های ایمنی و بهداشت رابر کارگران وارد می کند. برطبق گفته OHSAS ،ریسک ناشی از آسیب ها به تنهایی یبش از 4 برابر مرگ و میر در طول مدت کاری است.حفاظت کردن کارگران در زمان انجام …

مدیریت ایمنی و بهداشت در سازه های فولادی

مدیریت ایمنی و بهداشت در سازه های فولادی هدف یک سیستم مدیریت ایمنی شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات در محیط کار است. برای آنکه یک برنامه ایمنی موثر واقع شود می بایست موارد زیر در نظر گرفته شود: -آنالیز خطرات در سطح کارگاه -تعهد مدیریت و خط مشی شرکت -آموزش …

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب

بیشتر ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب مربوط به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده سازه می باشد؛ در عین حال استفاده نامناسب از ابزار تخریب می تواند علاوه بر کارگاه کارگاه نا ایمن موجب آسیب و جراحت گردد. استفاده از ماشین آلات تخریب ریسک هایی …