ایمنی انبارها

ایمنی انبارها برای آشنایی با ایمنی انبارها متن زیر را مورد توجه قرار دهید: الزامات ايمني كه بايد در خصوص چيدمان و نگهداري كالاها در انبار رعايت شود:                                                                    آموزش پرسنل شاغل در انبار نصب تابلوهاي آگهي دهنده مشخص نمودن فضاي انبار و محصولات و نظافت مستمر انبار استفاده از تجهيزات …