استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2010:29001 TS/ISO

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2010:29001 TS/ISO در این بخش اطلاعاتی در رابطه با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ارائه شده است: دامنه کاربرد استاندارد ISO/TS 29001:2010 کلیه سازمانهای فعال در زنجیره تامین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل : 1 )تولیدکنندگان تجهیزات و مواد صنایع باال دستی و پایین دستی نفت، گاز و …

مدیریت کیفیت صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

مدیریت کیفیت صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در اين متن اطلاعاتي در رابطه با مدیریت کیفیت صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ارائه شده است: ISO / TS 29001: 2010 سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمان های تولید و عرضه خدمات برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف …