مستندات ایزو 15189

مستندات ایزو 15189 موارد ذیل به عنوان مستندات ایزو 15189 ضروری است: آماده سازی مستندات مرتبط با : الزامات مديريتي سازمان و مديريت سيستم مديريت كيفيت كنترل مدارك بازنگري قراردادها آزمايش توسط آزمايشگاه هاي ارجاع تداركات و خدمات برون سازماني خدمات مشاوره اي حل و فصل شكايات شناسايي و كنترل عدم انطباق …

مشاوره ایزو 15189

مشاوره ایزو 15189 شرکت آریان گستر به عنوان مشاور سیستمهای مدیریت کیفیت آمادگی خود را جهت مشاوره ایزو 15189 در زمینه آموزش و استقرار سیستم استاندارد  در آزمایشگاههای طب(پزشکی) اعلام میدارد. این شرکت با توان تخصصی و استفاده از نیروهای با سابقه پیاده سازی ایزو 15189 در بیش از 50 …