استانداردهای ایزو مدیریت منابع انسانی

استاداردهای ایزو در حوزه مدیریت منابع انسانی نوشته زیر اطلاعات مفیدی در مورذ ایزو مدیریت منابع انسانی در اختیار قرار می دهد: سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک کمیته فنی، با شماره 260 (TC 260) را برای تدوین استانداردها درحوزه ی مدیریت منابع انسانی در سال 2011 تأسیس کرد. در چند …