ایزو 10015 مدیریت آموزش

ایزو 10015: این استاندارد راه حل پیشرفته و جامع را برای مدیریت صحیح و آموزش فراهم می کند که به نیازهای نیازهای مختلف مقررات جهانی مطابقت دارد. ISO 10015  کمک می کند شرکت ها، در حالی که کاهش هزینه ها، به حداکثر رساندن موفقیت، افزایش بهره وری و کاهش خطرات …