آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان

آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان بخش دوم آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان را در متن زیر دنبال بفرمایید آشنایی با مراحل ده‌گانه چرخه‌ عمر سازمان آدیزس قسمت بعدی: 4.بلوغ ◊مرحله‌ی بلوغ دوران متلاطم دیگری است،سازمان رشد کرده است و قدرتمند شده است،اما تیم رهبری برای حفط تکانه‌ی حرکت، …