اهداف CRM

اهداف CRM اهداف CRM را دنبال بفرمایید: تشدید چرخۀ تولید ـ کهنگی جابه‌جایی از کالاگرایی به مشتری‌گرایی ،افزایش قابلیت رقابتی در بازارهای اشباع شده و مشتری‌های پرتوقع‌تر از همیشه (( تشدید چرخۀ تولید ـ کهنگی)) مزایای استفاده از سیستم CRM *کاهش هزینه‌های بازاریابی و فروش *امکان شناسایی الگوهای مصرف مشتریان *افزایش …